Wirtualne spacery Kraków i okolice

Co to jest wirtualny spacer?

Wirtualny spacer jest rodzajem multimedialnej, trójwymiarowej prezentacji, złożonej z odpowiedniej liczby zdjęć panoramicznych, która tworzy realistyczne wrażenie, że użytkownik znajduje się w danym miejscu. W ten sposób można zwiedzać wnętrza budynków czy też „spacerować” po mieście. Podczas wirtualnego spaceru użytkownik może dowolnie sterować kierunkiem, w który chce spojrzeć. W przeciwieństwie do zwykłej fotografii, wirtualny spacer umożliwia obserwację otoczenia w zakresie 360 stopni w poziomie, a także 180 stopni w pionie, co pozwala na bliższą obserwację danego miejsca.

Zainteresowany/a wirtualnym spacerem?

Zapraszamy do kontaktu: 

REGULAMIN

Oferta oferowana na stronie 004.pl jest usługą firmy Bananoo Agency z siedzibą w Krakowie.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Bananoo Agency może być określana jako „004.pl” „Firma”, „nas”, „my” lub „nasz”, a miejsce i czas fotografowania może być określane jako „sesja”, “fotografowanie” . “Nieruchomość”, “lokalizacja” jest miejscem wykonywania usługi. Wirtualny spacer może byc również określany jako “usługa”, “spacer”. Nabywca usługi może być określany jako “Klient”, “Agencja Nieruchomości”.

Poprzez złożone zamówienie na stronie 004.pl, potwierdzasz, że zgadzasz się na akceptację poniższego regulaminu oraz z usługami I formą ich świadczenia zawartymi w regulaminie przedstawionym poniżej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Dokonując zakupu usługi zakładamy, że zgodziłeś się na zawarte w tym regulaminie warunki. Jeśli nie zgadzasz się z naszą ofertą biznesową, skontaktuj się z nami pisemnie w ciągu 7 dni od daty zakupu, aby sporządzić odrębny regulamin dotyczący wspólnej współpracy. Następnie regulamin z umówionymi zmianami – przedstawimy w przeciągu 3 dni roboczych. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie potwierdzenia oraz informacji o podpisaniu dokumentów w przeciągu kolejnych 3 dni roboczych, uznaje się, że zaakceptowałeś nasze warunki współpracy ujęte w tym, standardowym regulaminie i niniejsze warunki będą miały zastosowanie do wszelkich przyszłych instrukcji przekazanych przez Ciebie Bananoo Agency.

Nasze dane:

Bananoo Agency Paweł Kozak
Rynek Głowny 28
31-010 Kraków
NIP 6292316433

Informacje ogólne

1. Usługa jest w 100% przedpłacona i zakontraktowana na dany dzień, daną godzinę, dane miejsce.

2. Wszystkie usługi zostaną potwierdzone e-mailem lub telefonicznie przed datą rozpoczęcia, a wszystkie prace (zdjęcia, obróbka) zostaną wykonane przez firmę Bananoo Agency, chyba że uzgodniono inaczej.

3. Cena usługi została przedstawiona w wycenie.

4. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych cen w przyszłosci.

5. Wycena jest ważna przez 30 dni.

6. Klient zgadza się zapłacić firmie przedpłate w wysokości 100% (sto procent) całkowitej ceny usługi po zaakceptowaniu wyceny w celu rezerwacji usługi. 

7. Wszystkie zdjęcia i Wirtualny Spacer pozostają własnością intelektualną firmy Bananoo Agency i są licencjonowane klientowi na jego użytek, chyba że umowa stanowi inaczej.

8. Metody płatności to Przelew bankowy na nasze konto firmowe, płatność gotówką po naszej ówczesnej autoryzacji, płatność przez stronę 004.pl lub wygenerowany przez nas link z należną kwotą obsługiwany przez system płatności Przelewy24 lub Stripe.com (zależnie od wybranej przez klienta metody płatności).

9. Brak płatności oznacza, że Bananoo Agency nie dokonało żadnych rezerwacji w systemie.

10. W przypadku jakichkolwiek zmian, poprawek wymagających dopłaty – klient otrzyma spersonalizowany link do płatności realizowany przez Przelewy24 lub Stripe.com z ustaloną kwotą (zależnie od wybranej przez klienta metody płatności).

11. Na stronie ani w naszym serwisie – nie przechowujemy poufnych informacji klientów (takich jak numery kart).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami bankowymi klient może skontaktować się bezpośrednio z Przelewy24 poprzez formularz: https://www.przelewy24.pl/pomoc/formularz-kontaktowy lub poprzez infolinie dostępną od 8 do 24 pod numerem telefonu +48 61 642 93 44.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami kartą klient może skontaktować się bezpośrednio z Stripe.com poprzez chat na stronie 24h na dobę pod adresem https://support.stripe.com/ (obsługa w języku angielskim).

12. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą odpowiednio traktowane jako zmiany podlegające pisemnym instrukcjom (email), zastrzegamy, iż mogą być naliczone dodatkowe opłaty w celu pokrycia kosztów.

13. Jeśli w trakcie sesji klient zażyczy sobie dokonanie spaceru dodatkowych pomieszczeń (jak przybudówki, garaże, ogród itp) co wpłynie na metraż wykonywanej usługi – zastrzegamy, iż dodatkowe płatności mogą być wymagane w celu pokrycia dodatkowej pracy i czasu poświęconego na projekt.

14. Klient zapewnia dostęp do nieruchomości o ustalonej godzinie i dniu w określonym czasie ujętym w rezerwacji.

15. Klient poinformuje firmę o wszelkich specjalnych / ustawowych regulaminach / warunkach / zezwoleniach, które mogą być potrzebne do wykonania usługi i weźmie odpowiedzialność za uzyskanie pozwoleń. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z dopełnienia wymogów, o których mowa powyżej.

16. Wszystkie specjalne życzenia klienta, o których firma została poinformowana, zostaną odnotowane w dokumentacji projektu.

17. Bananoo Agency nie ponosi odpowiedzialności za sesje wykonane na miejscu, które nie jest własnością klienta. Zakłada się, że wszystkie przepisy i regulacje dotyczące planowania zostały zrealizowane przez podmiot zakupujący u nas usługę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek sesji.

18. Firma nie jest w stanie przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (lub związane z nimi koszty) poprzez napotkane przeszkody, które nie leżą po naszej stronie i nie zostaliśmy o nich poinfromowani pisemnie (email) lub zaistniały podczas oględzin.

19. Jeśli dostęp do nieruchomości zostanie uniemożliwiony w dniu zaplanowanej wizyty lub jeśli firma zostanie powiadomiona o tym z wyprzedzeniem krótszym niż 24 godziny, wówczas firma zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty proporcjonalnie do strat poniesionych przez firmę Bananoo Agency. 

Wirtualny spacer

1. W cenie usługi nie są wliczone zdjęcia (składające sie na gotowy produkt). Zdjęcia użyte to stworzenia spaceru są intelektualną własnością Bananoo Agency. Na potrzeby klienta istnieje możliwość ich udostępnienia – udzielenia licencji na ich użytek.

2. Branding klienta, wszelkie dodatkowe funkcje (jak np. opisy, hot spoty) zostaną wdrożone zgodnie z wyceną.

3. Bananoo Agency dostarczy klientowi gotowy projekt nie później niż 7 dni od daty sesji zdjęciowej.

4. Firma udziela Klientowi licencji na gotowy projekt. Wszystkie produkty dostarczane Klientowi są licencjonowane dowolnie – do użytku prywatnego lub biznesowego Klienta.

5. Produkty z sesji dostarczone do klienta będą według następującej kolejności:
Firma dostarczy Klientowi link URL, po zatwierdzeniu projektu – Bananoo Agency wyśle link do spaceru gotowy do użycia a także kod QR lub link do ściągniecia folderu zawierającego wirtualny spacer (jeśli klient chcę używać swojego hostingu).

Hosting wirtualnych spacerów

1. Bananoo Agency zapewnia Klientowi hosting (o ile nie określono inaczej w umowie) bezpłatnie przez okres nie dłuższy niż 365 dni od dnia przekazania Klientowi produktu końcowego. Jeśli klient życzy sobie przedłużenia – jest to możliwe za niewielką opłatą.

Odszkodowanie

1. Jeśli firma Bananoo Agency nie jest w stanie wykonać usług z przyczyn od niej niezależnych, takich jak pożar, powódź, nieszczęśliwy wypadek, klęska żywiołowa lub terroryzm, choroba lub z jakiejkolwiek innej uzasadnionej przyczyny pozostającej poza kontrolą lub oczekiwaniem fotografa – Bananoo Agency nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, które Klient mógł ponieść. Bananoo Agency zwróci w całości wszystkie płatności dokonane przez Klienta na rzecz Firmy w związku z tą sesją lub zaoferuje inny termin I zaakceptuje inne lokalizację.

2. Klient zobowiązuje się zwolnić firmę Bananoo Agency z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty związane z awarią technologiczną. Kamery, dyski twarde i karty pamięci mogą ulec awarii technicznej. Firma dokłada wszelkich starań, aby zapobiec utracie danych, ale nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z powodu awarii technicznej.

3. Klient rozumie i zgadza się, że firma zobowiązuje się do przechowywania kopii zdjęć z sesji do 60 dni po jej wykonaniu (mowa tu o zdjęciach wchodzących w skład końcowego produktu – wirtualnego spaceru). Po upływie tego okresu firma nie ma obowiązku przechowywania kopii ani oryginałów plików lub zdjęć z sesji. Klienta może dokonać zakupu / uzyskać licencję do powyższych materiałów w przeciągu 60 dni od sesji.

4. Klient rozumie i zgadza się, że firma może mieć w lokalizacji przewody, stojaki oświetleniowe i inny sprzęt. Klient zwalnia Bananoo Agency z odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, obrażenia ciała lub straty spowodowane potknięciem się lub innymi obrażeniami spowodowanymi przez ten sprzęt. Klient ponadto zgadza się zwolnić Firmę z odpowiedzialności za wszelkie obrażenia ciała, które mogą wystąpić, gdy Klient współpracuje z firmą Bananoo Agency.

5. Klient zgadza się i rozumie, że jakość zdjęcia jest całkowicie subiektywna. Firma dołoży wszelkich starań, aby fotografia pomieszczeń przebiegała w sposób profesjonalny, by uzyskany efekt był jak najlepeszy, ale nie jest zobowiązana do zaspokojenia określonych preferencji estetycznych Klienta.

6. Klient zgadza się i rozumie, że firma Bananoo Agency wykona cyfrowy retusz zdjęć (jeśli istnieje taka potrzeba), w tym efekty kreatywne i inne edycje obrazów cyfrowych w celu przekształcenia zdjęcia w końcowy produkt. Klient zgadza się zwolnić Firmę z odpowiedzialności za wszelkie zmiany, które mogą być postrzegane jako zniesławiające lub poniżające.

Obowiązek Klienta

1. Klient uzyska wszystkie pozwolenia niezbędne do sfotografowania I wykonania sesji. Bananoo Agency nie ma obowiązku uzyskiwania zgód nieruchomości lub innych lokalizacji na prowadzenie w nich sesji. Klient rozumie i zgadza się, że nieuzyskanie tych zezwoleń skutkuje uniemożliwieniem fotografowi sfotografowania nieruchomości i nie jest winą, ani odpowiedzialnością firmy Bananoo Agency.

Wykonanie usługi

1. Klient zgadza się i rozumie, że żadna inna firma lub osoba nie może w czasie świadczenia usługi spowalniać pracy fotografa firmy Bananoo Agency. Zabrania się prowadzenia tzn viewingu z klientem Agencji Nieruchomości lub pracy fotografa Klienta z wyjątkiem ostatniej nieruchomości na liście po skończeniu pracy fotografa firmy Bananoo Agency.

2. Klient zgadza się i rozumie, że o ile w umowie nie określono inaczej, Klient nie zawiera umowy na usługę, która zostanie wykonana przez konkretnego fotografa. Firma Bananoo Agency może zlecić podwykonanie usługi freelancerowi, może przydzielić dowolnych fotografów związanych z Firmą do wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy. Bananoo Agency zobowiązuje się do utrzymania najwyższego standardu swoich usług.

Zwroty i reklamacje

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Bananoo Agency (email) o swojej decyzji jednoznacznym oświadczeniem (pismo wysłane pocztą elektroniczną).

3. Zwrot otrzymanych od Klienta płatności następuje nie później niż 14 dni od dnia, w którym Firma została poinformowana o decyzji Klienta.

4. Uprawnienie powyższe zawarte w pkt. 1 sekcji Zwroty i Reklamacje nie przysługuje Klientowi, jeżeli Firma wykonała sesję. Po jej odbyciu Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.

5. Klientowi ofrujemy prawo do 1 poprawki dostarczonego Wirtualnego Spaceru. Reklamację należy zgłosić w ciągu 14 dni od otrzymania gotowego projektu i przedstawić listę zmian do wykonania w formie elektronicznej (poprzez email). Zmiany zostaną wprowadzone w przeciągu 7 dni od złożenia reklamacji. Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone zmiany usatysfakcjonowały Klienta.

6. Klient zgadza się i rozumie, że oferowana usługa jest całkowicie subiektywna i nie jesteśmy zobowiązani do zaspokojenia określonych preferencji estetycznych Klienta.

Używanie materiałów przez Bananoo Agency

1. Bananoo Agency może wystąpić o zgodę użycia Wirtualnego Spaceru jako portfolio, promowanie Spaceru 3D przez media społecznościowe. W przypadku (np. gdy nieruchomość została sprzedana i nowy właściciel nie wyraża zgody na powyższe) – uprzejmie prosimy o kontakt w celu usunięcia spaceru.

2. Po uzyskaniu zgody pisemnej (email) Klient może udzielić dla Bananoo Agency licencjobiorców i sublicencjobiorców pozwolenia na wykorzystanie wizerunku lub podobizny Klienta we wszelkich formach mediów do celów komercyjnych, reklamowych, handlowych, do użytku osobistego lub firmowego. W związku z tym firma Bananoo Agency może wykorzystać wizerunek Klienta na stronie internetowej lub w innych reklamach, za wcześniejszą zgodą.

Zmiany w zawartych umowach

1. Umowa i każde jej postanowienie mogą być zmieniane, modyfikowane, uzupełniane lub uchylone wyłącznie za pomocą pisemnego dokumentu wyraźnie identyfikującego Umowę i podpisane przez każdą ze stron niniejszej Umowy lub upoważnionego przedstawiciela.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, możesz się z nami skontaktować:

listownie:

Bananoo Agency
Rynek Główny 28
31-010 Kraków

telefonicznie: (+48) 501 078 008
poprzez email: info@bananoo.agency

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzający Dane Osobowe („Procesor”) to podmiot, który przetwarza dane Klienta na zlecenie Administratora. Zasady przetwarzania są opisane w Umowie o Przetwarzaniu Danych Osobowych zawartej pomiędzy Procesorem a Administratorem,

Serwis Internetowy (“004 WIRTUALNE SPACERY”) to strona internetowa https://004.pl wykorzystywana przez Bananoo Agency, za której pośrednictwem Klient może dokonać zakupu oferowanej przez nas usługi.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klient to osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończył(a) 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Zakup usługi w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego, podczas której Klient wyraża wolę zakupu usługi zgodnie z ich opisem oraz ceną.

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Administrator Danych Osobowych:
Bananoo Agency
Paweł Kozak
Rynek Główny 28
31-010 Kraków
NIP 6292316433

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: info@bananoo.agency.

Odbiorcami danych są m.in.: Bananoo Agency Paweł Kozak, Rynek Główny 28, 31-010 Kraków oraz podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi np.: poczta elektroniczna, płatności online, hosting itp.

Klient ma obowiązek posługiwania się podczas korzystania z Systemu Informatycznego tylko i wyłącznie z własnych danych osobowych pod groźbą naruszenia obowiązującego prawa w tym zakresie oraz dóbr osobistych osób trzecich.

Korzystanie z Serwisu Internetowego nie wymaga utworzenia konta użytkownika. Klient może skorzystać z możliwości dokonania zakupu usługi bez założenia konta w Serwisie Internetowym.
Administrator zbiera dane użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

Cele w jakich mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe w związku z wykorzystywaniem naszego serwisu internetowego:

2.1 Obsługa zamówienia złożonego przez formularz na stronie Serwisu Internetowego do celu realizacji usług,

Administrator może przetwarzać dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a także rejestrować aktywność Klientów w Serwisie Internetowym w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje mogą być przetwarzane przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator może przetwarzać również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

2.2 Do celów obsługi płatności internetowych za zamówione usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego,

Podmiotem obsługującym płatności jest firma Przelewy24. Skorzystanie z opcji płatności przez internet jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia płatności przez internet skutkuje brakiem możliwości wykonania przez nas usługi. Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient i Bananoo Agency lub do podjęcia działań na żądanie tych osób przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Administrator nie otrzymuje i nie przechowuje poufnych informacji klientów (takich jak numery kart). W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami klient może skontaktować się bezpośrednio z Przelewy24 poprzez formularz: https://www.przelewy24.pl/pomoc/formularz-kontaktowy lub poprzez infolinie dostępną od 8 do 24 pod numerem telefonu +48 61 642 93 44.

2.3 Do celów marketingowych,

Klient musi wyrazić oddzielną, wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Zgoda jego jest dobrowolna i nie ma wpływu na realizację zamówienia lub korzystanie z Systemu Informatycznego.

a) wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów reklamowych lub funkcjonalności typu „Push”;

b) wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama behawioralna), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów reklamowych lub funkcjonalności typu „Push”;

c) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

d) kierowaniu powiadomień SMS o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

2.4 Do prowadzenia analiz aktywności i preferencji Klientów w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,

2.5 Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

3. Pliki cookies oraz podobna technologia

Administrator wykorzystuje cookies oraz podobne technologie (local storage) przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce Cookies.

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizacji usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Zgłaszanie żądań z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć poprzez email do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli Inspektor nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu o maksymalnie kolejne dwa miesiące – Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty elektornicznej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

 

7. Przekazywanie danych poza EU

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

9. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 03 maja 2022 r.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób je wykorzystujemy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i jak te informacje są wykorzystywane oraz jak kontrolować preferencje dotyczące ciasteczek. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.


Czym są ciasteczka?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich porcji informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w Twojej przeglądarce. Te pliki pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszego doświadczenia użytkownika oraz zrozumieniu, w jaki sposób strona internetowa działa, a także przeanalizowaniu, co działa i gdzie wymaga poprawy.


Jak używamy ciasteczek ?

Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie w kilku celach. Nasze pliki cookie są w większości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika.

Pliki cookie innych podmiotów, które mogą być używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia, w jaki sposób strona internetowa działa, w jaki sposób użytkownicy zwiedzają naszą stroną internetową, by zapewnić bezpieczeństwo naszych usług, dostarczanie reklam spersonalizowanych pod użytkownika, oraz by usprawnić I przyśpieszyć interakcje użytkowników z naszą witryną.


Jaki rodzaj ciasteczek możemy używać?

Niezbędne: Niektóre pliki cookie są niezbędne, abyś mógł korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają ani nie przechowują żadnych danych osobowych. Na przykład te pliki cookie umożliwiają logowanie się do konta i dodawanie produktów do koszyka oraz bezpieczne dokonywanie transakcji.

Statystyczne: Te pliki cookie przechowują informacje, takie jak liczba odwiedzających witrynę, liczba unikalnych użytkowników, które strony witryny zostały odwiedzone, źródło wizyty itp. Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować, jak dobrze działa witryna i gdzie wymaga poprawy.

Marketingowe: Nasza strona może wyświetlać reklamy. Gdy to ma miejsce, pliki cookie słuyć będą do personalizacji reklam, które pokazujemy, tak aby były dla Ciebie znaczące. Te ciasteczka pomagają nam również śledzić skuteczność tych kampanii reklamowych.

Informacje przechowywane w tych plikach cookie mogą być również wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców reklam do wyświetlania reklam również na innych stronach internetowych w przeglądarce.

Funkcjonalne: Jeśli używane – to są to ciasteczka, które obejmują osadzanie treści, takich jak filmy lub udostępnianie treści witryny na platformach społecznościowych.

Wydajnościowe: Te pliki cookie pomagają nam przechowywać Twoje ustawienia i preferencje przeglądania, takie jak preferencje językowe, dzięki czemu jesteśmy w stanie usprawnić Twoją wizyt na stronie w przyszłości.


Jak mogę kontrolować używanie ciasteczek?

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie w dolnym rogu pojawi się informacja na temat używanych przez nasz ciasteczek. Po kliknięciu wyświetlą się używane przez nas na danej stronie ciasteczka: Niezbędne, Statystyczne, Marketingowe, Funkcjonalne I Preferencyjne. Możesz wyłączyć wszystkie – poza niezbędnymi. Jeśli chcesz zablokować wszelkie ciasteczka (nie jest to rekomendowane, gdyż ograniczy to funkcjonalność naszej strony) możesz tego dokonać w opcjach swojej przeglądarki (zablokować/usunąć pliki cookies). Aby dowiedzieć się więcej o tym gdzie znajdują się opcje w Twojej przeglądarce, jak zarządzać i usuwać pliki cookie, odwiedź wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.